• 21-23 ottobre 2015 SMAU MILANO
  • 14-15 luglio 2015 SMAU FIRENZE
  • 17-19 aprile 2015 KLIMAHOUSE TOSCANA
  • 8-10 aprile 2015 SOLAR EXPO MILANO
  • 12-13 marzo 2015 SMAU BERLINO
  • 22-24 ottobre 2014 SMAU MILANO